Tất cả
Tướng: 77
Trang Phục: 85
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
800,000đ
Tướng: 83
Trang Phục: 96
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
950,000đ
Tướng: 41
Trang Phục: 25
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
180,000đ
Tướng: 51
Trang Phục: 45
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
280,000đ
2 đá quý,murad siêu việt,hayate
Tướng: 73
Trang Phục: 83
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
980,000đ
Đá Qúy
Tướng: 67
Trang Phục: 62
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
650,000đ
2 Đá Qúy .. 102 vé quay kho báo
Tướng: 70
Trang Phục: 68
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
850,000đ
Trieu Vân Qúy Công Tử
Tướng: 83
Trang Phục: 81
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
900,000đ
Violet Tiecj Bãi Biễn. Đá Qúy
Tướng: 82
Trang Phục: 77
Rank: Kim cương
Đá quý:
950,000đ
Đá Qúy
Tướng: 81
Trang Phục: 81
Rank: Cao thủ
Đá quý:
960,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 44
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
550,000đ
ĐÁ QUÝ
Tướng: 98
Trang Phục: 89
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
950,000đ
Tướng: 61
Trang Phục: 46
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
600,000đ
Tướng: 60
Trang Phục: 53
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
550,000đ
Tướng: 60
Trang Phục: 60
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
550,000đ
Tướng: 76
Trang Phục: 91
Rank: Kim cương
Đá quý:
850,000đ
Tướng: 71
Trang Phục: 78
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
800,000đ