Tất cả
hayata,murad siêu việt,viiolet tiệc...
Tướng: 80
Trang Phục: 80
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
2,500,000đ
Nhiều skin đẹp hiếm,full skin đá qu...
Tướng: 100
Trang Phục: 195
Rank: Cao thủ
Đá quý: Không
3,500,000đ
Tướng: 44
Trang Phục: 43
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
380,000đ
Tướng: 47
Trang Phục: 40
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
380,000đ
Tướng: 46
Trang Phục: 44
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
390,000đ
Tướng: 42
Trang Phục: 38
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
360,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 38
Rank: Đồng
Đá quý: Không
300,000đ
Tướng: 42
Trang Phục: 47
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
400,000đ
murad sv,hayate
Tướng: 57
Trang Phục: 48
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
510,000đ
omen ám dao,hayate
Tướng: 54
Trang Phục: 44
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
440,000đ
1 đá quý
Tướng: 45
Trang Phục: 29
Rank: Kim cương
Đá quý:
380,000đ
Tướng: 41
Trang Phục: 33
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
310,000đ
Tướng: 47
Trang Phục: 33
Rank: Vàng
Đá quý: Không
330,000đ
Tướng: 40
Trang Phục: 35
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
370,000đ
Tướng: 43
Trang Phục: 42
Rank: Bạch kim
Đá quý: Không
340,000đ
Tướng: 44
Trang Phục: 43
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
350,000đ
Tướng: 47
Trang Phục: 53
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
400,000đ
1 đá quý
Tướng: 44
Trang Phục: 33
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
400,000đ
nak aic,liliana nml
Tướng: 45
Trang Phục: 40
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
360,000đ
hayate
Tướng: 42
Trang Phục: 40
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
340,000đ