Tất cả
murad siêu việt,hayate
Tướng: 96
Trang Phục: 129
Rank: Cao thủ
Đá quý: Không
1,700,000đ
triệu vân quý công tử,rourken bdah,...
Tướng: 98
Trang Phục: 117
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,400,000đ
murad sv,max thần đồng sinh học,hay...
Tướng: 96
Trang Phục: 154
Rank: Cao thủ
Đá quý:
2,400,000đ
rourken bdah,max thần đồng sinh học...
Tướng: 93
Trang Phục: 124
Rank: Cao thủ
Đá quý: Không
1,650,000đ
murad siêu việt,hayate,vận may 164,...
Tướng: 96
Trang Phục: 101
Rank: Cao thủ
Đá quý:
1,300,000đ
vận may 232,
Tướng: 88
Trang Phục: 102
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,250,000đ
Tướng: 85
Trang Phục: 102
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,100,000đ
3 viên ĐÁ QUÝ
Tướng: 88
Trang Phục: 101
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
1,350,000đ
3 viên ĐÁ QUÝ
Tướng: 90
Trang Phục: 104
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
1,150,000đ
Tướng: 100
Trang Phục: 126
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,250,000đ
FULL TƯỚNG
Tướng: 104
Trang Phục: 254
Rank: Kim cương
Đá quý:
6,500,000đ
Full tướng
Tướng: 104
Trang Phục: 146
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,500,000đ
Nak Siêu Việt III
Tướng: 94
Trang Phục: 146
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,500,000đ
Tướng: 102
Trang Phục: 191
Rank: Tinh Anh
Đá quý:
3,500,000đ
vận may 194,hayate
Tướng: 80
Trang Phục: 80
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
1,000,000đ
murad siêu việt,hayate,1 đá quý
Tướng: 70
Trang Phục: 70
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
900,000đ
hayate,vận may 187
Tướng: 70
Trang Phục: 75
Rank: Cao thủ
Đá quý: Không
1,000,000đ
rourken bdah,hayate
Tướng: 60
Trang Phục: 50
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
850,000đ
Hayate
Tướng: 49
Trang Phục: 38
Rank: Kim cương
Đá quý: Không
380,000đ
1 Đá Quý,murad siêu việt,hayate
Tướng: 74
Trang Phục: 84
Rank: Tinh Anh
Đá quý: Không
750,000đ